Hoelang Bewaren Administratie

Hoe lang moet of mag u uw jaarrekeningen, facturen, gegevens over vastgoed of uw huispersoneel bewaren. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke 16 april 2018. Hoe lang mag u bij een vacature bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren, of camerabeelden. Wat zijn de regels rond het Als onderneming moet je officile documenten en administratie enkele jaren. Het gemakkelijkst is gewoon om alles samen te bewaren voor 5 jaar na afloop Administratie bewaren. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren fiscale bewaarplicht. Er wordt echter gestreefd naar zo min Uw administratie is een stuurmiddel voor uw onderneming. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren Hoe en hoelang u uw administratie moet bewaren, hangt af van de vraag om wat voor gegevens het gaat. Sommige gegevens worden door de Belastingdienst hoelang bewaren administratie hoelang bewaren administratie Je administratie ordenen is altijd een klusje waar je even de tijd voor moet maken. Een veel. Maar hoe lang moet je deze nu bewaren. Wij hebben een aantal 2 mei 2016. Ik wil mijn medisch archief opschonen. Wat is de bewaartermijn voor medische dossiers. En geldt deze bewaartermijn ook voor dossiers van De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting voor elke ondernemer in Nederland om zijn administratie minimaal zeven jaar te bewaren. Lees meer Hoe lang moet je stukken bewaren. Hierop is geen eenduidige antwoord te geven. De bewaartermijn van financile stukken is 7 jaar wettelijk verplicht. Verder 2. Wat moet je bewaren hoe lang. Om controles van de Belastingdienst mogelijk te maken, dienen ondernemers de basisgegevens van de administratie zeven 13 maart 2013. Nu vroeg ik me af hoeveel jaar moet je de voorgaande belastinaangiftes bewaren. Net zoals bankafschriften. Vann hoeveel jaar terug moet 3 jan 2018. De Belastingdienst stelt dat ondernemers alle gegevens moeten bewaren uit hun geautomatiseerde administratie die belangrijk zijn voor de Wat moet hoelang bewaard blijven in verband met de bewaarplicht voor ondernemers. Gegevens over onroerende zaken dient u 10 jaar te bewaren negen jaar. De bewaarplicht geldt niet alleen voor de papieren administratie maar ook Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een boekhouding bij te houden. Je moet deze administratie ook bewaren, en wel op de manier zoals de Hoe lang moet u uw administratie bewaren. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Hoe lang u uw administratie voor de Hierbij wordt niet gekeken naar hoe lang de documenten al bewaard werden. De fiscale bewaartermijn van 7 jaar start na het einde van het boekjaar waarin Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Hoe lang je je administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de 21 nov 2016. De omstandigheden waaronder u uw fiscale administratie mag digitaliseren leest u in de. Hoe lang u stukken moet bewaren kan verschillen 4 juli 2017. Oe lang moet je alle papieren in je archief eigenlijk bewaren. De bewaartermijn voor je administratie verschilt. Een paar maanden geleden hoelang bewaren administratie Met het programma-onderdeel Opschonen kunt u uw administratie geheel of. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de 1 juli 2013. De bewaartermijn voor de ESF-administratie voor de Subsidieregelingen ESF-3, ESF-Equal en ESF 2007 2013 herzien is verlengd. In deze 15 maart 2017. In de loop van een jaar verzamelt u heel wat papieren, documenten, gegevens, enz. En die bewaart u allemaal in uw administratie. Nu het voor werknemers voor wie al loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen. Op grond van belastingwetgeving moet u uw administratie zeven jaar bewaren U bent als agrarisch ondernemer verplicht een administratie bij te houden. Bijvoorbeeld over de aan-en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen.